top of page

Lộ trình du học không cần IELTS từ Graduate Diploma tới Thạc sĩ Úc

Lộ trình EAP Space + ECA cho phép học sinh nhận 2 văn bằng trong 2 năm mà không cần thi chứng chỉ tiếng Anh.

Digital Academic English platform EAP Space - ECA College - APIC Pathway

Lộ trình ECA College* và Asia Pacific International College (APIC)** là phương án tối ưu cho những học sinh mong muốn có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh hoặc Quản trị tại Úc.

Đặc biệt, học sinh không cần học và thi IELTS để đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào cho lộ trình này. Khi học tiếng Anh học thuật trên EAP Space và hoàn thành đến trình độ EAP Green, học sinh sẽ tự động thoả mãn yêu cầu ngôn ngữ để nhập học tại ECA College.

* ECA College: CRICOS 02644C | RTO:45012

** APIC: CRICOS 03048D | PRV12007


Thông tin lộ trình

Digital Academic English platform EAP Space - ECA College - APIC Pathway Information

Thay vì học và thi để đạt tối thiểu 6.0 IELTS, học sinh chỉ cần hoàn thành EAP Green để thoả mãn yêu cầu tiếng Anh đầu vào của chương trình Graduate Diploma of Management tại ECA College. EAP Space được xây dựng dựa trên việc số hoá chương trình Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP) của Úc, vậy nên học sinh có thể tự học phù hợp theo kế hoạch và lịch trình của bản thân.

Sau khi học xong chương trình Graduate Diploma, học sinh có thể học tiếp lên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) hoặc Thạc sĩ Quản trị Dự án và Kinh doanh tại APIC.

Nhờ lộ trình liên kết giữa hai trường, học sinh đã hoàn thành Graduate Diploma tại ECA College sẽ chỉ cần 1 năm để học xong Thạc sĩ tại APIC. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh sẽ nhận được 2 bằng cấp được công nhận AQF chỉ sau 2 năm học, và có thể đăng ký visa 485 của Úc.


Bắt đầu ngay!

Lộ trình EAP Space - ECA College - APIC là con đường hoàn hảo cho những học sinh đang tìm kiếm cách tiết kiệm chi phí và thời gian nhất để có bằng Thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị tại Úc.

Khi học trên nền tảng tiếng Anh học thuật EAP Space, học sinh có thể vừa trau dồi khả năng tiếng Anh nâng cao, đồng thời thoả mãn điều kiện ngôn ngữ khi nộp đơn đại học.

Bắt đầu học thử EAP Space ngay để chuẩn bị hành trang giáo dục quốc tế trong tương lai của bạn!

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page