top of page

Vươn m​ình xa hơn với
​EAP SPACE

Học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi với nền tảng tiếng Anh học thuật kỹ thuật số EAP Space!

EAP Space - Digital Academic English -EAP Space mockup

Lý do chọn EAP Space

Học tập linh hoạt và dễ dàng tích hợp với những chương trình tiếng Anh khác

Dựa trên Khung tham chiếu Châu Âu CEFR với đầu ra được công nhận quốc tế

Phương pháp học tập tối ưu chi phí so với những chương trình EAP khác

Đối tác của EAP Space

Clouds in the Sky

Tìm hiểu thêm về EAP Space

Chương trình học

Tìm h​iểu về 3 cấp độ EAP Space theo tiêu chuẩn CEFR và phương pháp học theo từng bước

Tính năng

Hỗ trợ việc học với những tính năng tiện lợi và dễ dàng sát sao theo dõi tiến độ học của học sinh

Đầu ra quốc tế

Học cao hơn tại hơn 300 trường trong mạng lưới EAP Space hoặc tuyển thẳng vào chương trình của Đại học Đối tác

Dành cho học sinh

Dành ​cho đối tác

EAP Space - Digital Academic English -Studying on the Grass_edited.jpg

Học thử EAP Space

Làm bài Kiểm tra trình độ của EAP Space và học thử EAP Yellow 14 ngày.

EAP Space - Digital Academic English -teachers talking

Trở thành Đối tác EAP

Tìm hiểu tiềm năng hợp tác giữa EAP Space và doanh nghiệp của bạn.

bottom of page