top of page
EAP Space - Digital Academic English - Cityscape
OEGI LOGO.png

EAP Space là sản phẩm giáo dục của One Study Space.

One Study Space là công ty giáo dục đến từ Úc với quy mô hoạt động tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Campuchia,... 

Với mạng lưới nhân sự quốc tế, chúng tôi hợp tác với những đối tác trên toàn thế giới để mang tới giải pháp giáo dục hiệu quả nhất cho học sinh trên toàn thế giới.

​For One and All

EAP Space - Digital Academic English - rocket icon

Sứ mệnh EAP Space

Tạo sự đột phá trong phương pháp dạy và học tiếng Anh học thuật truyền thống với một nền tảng đào tạo số toàn diện, sinh động và hiệu quả về chi phí, được thiết kế để học sinh nâng cao trình độ ngôn ngữ và kỹ năng chuyên nghiệp cho mục đích học cao hơn hoặc phát triển sự nghiệp.

Đặt hợp tác làm trọng tâm

Bên cạnh EAP Space, One Study Space còn cung cấp những chương trình quốc tế khác như:

  • Chương trình Foundation với đầu ra Đại học Anh, Úc, New Zealand,....

  • Chương trình MQP với đầu ra bậc Thạc sĩ tại Úc.

One Study Space luôn đặt hợp tác quốc tế làm trọng tâm.

Vì vậy, chúng tôi luôn tiếp đón những cơ hội mới với những đối tác đến từ mọi quốc gia và ngành nghề khác nhau.

Tìm hiểu thêm tại website: www.onestudyspace.com

​Liên hệ hợp tác tại email: eapspace@onestudyspace.com

bottom of page