top of page
EAP Space - Digital Academic English -Group Of School Friends Talking Together

Vươn mình xa hơn
với EAP Space

Kết nối học sinh với toàn cầu thông qua chương trình tiếng Anh học thuật

EAP Space - Digital Academic English -University Cafeteria

Lộ trình trực tiếp tới
đại học quốc tế

Chương trình EAP Space được Đại học Đối tác của chúng tôi chính thức công nhận khi nhập học.

EAP Space không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với mục đích giúp cho học sinh có thể nhập học tại những trường đại học trên toàn thế giới.

V​ới chứng chỉ các cấp của EAP Space, học sinh có thể được miễn nộp kết quả kiểm tra tiếng Anh khi đăng ký nhập học tại những cơ sở đào tạo đối tác của chúng tôi.

Hoàn thành

EAP Space - Digital Academic English - EAP Space logo

Đạt điều kiện tiếng Anh để nhập học Đại học Quốc tế

Trường đối tác của EAP Space

Thi đầu ra CEFR

Sau khi hoàn thành bài thi đầu ra của EAP Space, học sinh có thể nhận được chứng chỉ CEFR.

Bằng cấp này được công nhận trên toàn cầu và có thể thoả mãn yêu cầu tiếng Anh tại hơn 300 trường quốc tế trong mạng lưới EAP Space.

Hơn nữa, chứng chỉ CEFR đạt được sau khi hoàn thành EAP Space cũng có thể xác nhận trình độ ngôn ngữ và chuyên môn cho người đi làm.

EAP Space - Digital Academic English - pencil
bottom of page