top of page

Lộ trình Higher Education Leadership Institute

Giới thiệu Higher Education Leadership Institute (HELI)

HELI (Viện Lãnh đạo Giáo dục Đại học) là một cơ sở đào tạo có tiếng chuyên cung cấp các chương trình Lãnh đạo và Quản lý. Trường cung cấp các khóa học phát triển chuyên nghiệp cho các cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo và thăng tiến trong sự nghiệp. Các chương trình của HELI tập trung vào các chiến lược lãnh đạo thực tế, phát triển tổ chức và các kỹ thuật quản lý hiệu quả. HELI nhấn mạnh vào giáo dục lãnh đạo, trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển trong vai trò lãnh đạo ở các lĩnh vực khác nhau.

HELI cung cấp các chương trình ở nhiều cấp độ khác nhau như Thạc sĩ, Diploma và Certificate. Trường có trụ sở tại thành phố Melbourne, mang đến cho sinh viên môi trường văn hóa đa dạng và cơ hội nghề nghiệp tiềm năng.


Tìm hiểu thêm về HELI: https://www.heli.edu.au

 

Lộ trình EAP Space

Học sinh có thể học tập tại trung tâm tiếng Anh ELSIS để thoả mãn yêu cầu tiếng Anh đầu vào tại HELI.

Chứng chỉ EAP Space được ELSIS chính thức công nhận: học viên hoàn thành cấp độ tương ứng của chương trình EAP Space có thể giảm đáng kể thời gian học tiếng Anh tại ELSIS.

Bằng cách học EAP Space, học sinh sẽ tiết kiệm một khoản phí và thời gian lớn so với việc học toàn bộ Chương trình ELSIS.


Lộ trình Graduate Diploma

  • Học sinh EAP Access chỉ cần học thêm 5 tuần EAP2/B tại ELSIS là có thể nộp đơn vào các chương trình Cử nhân tại HELI.

Lộ trình học Master

  • Học sinh EAP Access chỉ cần học thêm 5 tuần EAP2/B tại ELSIS là có thể nộp đơn vào các chương trình Thạc sĩ tại Viện Lãnh đạo Giáo dục Đại học.

*Việc hoàn thành chương trình EAP Space chỉ có thể đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh trong các chương trình chuyển tiếp của chúng tôi. Học sinh vẫn cần đáp ứng các yêu cầu khác của khóa học để được nhập học.

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page