top of page

Lộ trình Alma Mater College Australia

Đã cập nhật: 12 thg 7, 2023


EAP Space Pathway to Alma Mater College Australia

Nếu bạn muốn theo học trường cao đẳng hàng đầu của Úc về Giáo dục Trẻ nhỏ và Quản lý Khách sạn với đầu ra chuyển tiếp lên các chương trình Cử nhân tại các đại học hàng đầu, hãy cân nhắc học tập tại EAP Space.

Chương trình EAP Space là bước đệm để vào thẳng trường Alma Mater College Australia (AMCA), với đầu ra nhập học Năm 2 của những chương trình sau:

  • Cử nhân Quản lý Khách sạn tại Southern Cross University (Top 75 Thế giới về Quản lý Khách sạn và Du lịch).

  • Cử nhân Giáo dục tại Australia Catholic University (Top 50 Thế giới ngành Giáo dục, và Top 4 tại Úc).

Giới thiệu về AMCA

Alma Mater College Australia (AMCA) là trường cao đẳng hàng đầu của Úc dành cho sinh viên quốc tế chuyên ngành Khách sạn. AMCA có cơ sở vật chất hạng nhất và định hướng đào tạo thực tiễn. Sinh viên có cơ hội được củng cố kiến thức, học hỏi thêm các kỹ năng thực tế và đào tạo chuyên môn trong ngành quản lý khách sạn qua 200 giờ thực tập.

Tìm hiểu thêm về AMCA: https://amca.edu.au

 


EAP Space Pathway to Alma Mater College Australia

Lộ trình AMCA tới Đại học Southern Cross

AMCA chính thức công nhận kỹ năng tiếng Anh của học sinh đã hoàn thành EAP Access. Dựa trên kết quả học EAP Space, AMCA sẽ chấp nhận cho học sinh nhập học trực tiếp Diploma Quản lý Khách sạn một năm.

Sau khi học xong Diploma AMCA, sinh viên sẽ đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của Đại học Southern Cross. Theo lộ trình này, học sinh chỉ cần học hai năm nữa để hoàn thành chương trình Cử nhân Quản lý Khách sạn Nhà hàng tại Đại học Southern Cross.*

 

Lộ trình AMCA tới Australia Catholic University

AMCA chính thức công nhận kỹ năng tiếng Anh của học sinh đã hoàn thành EAP Access. Dựa trên kết quả học EAP Space, AMCA sẽ chấp nhận cho học sinh nhập học trực tiếp Certificate 3 và Chứng chỉ Chăm sóc Giáo dục Mầm non tại AMCA.

Sau khi học xong Diploma AMCA, sinh viên sẽ đáp ứng đủ yêu cầu nhập học tại Australia Catholic University. Theo lộ trình này, sinh viên sẽ chỉ cần học thêm ba năm** để hoàn thành chương trình Cử nhân Giáo dục tại Australia Catholic University.***


*Việc hoàn thành EAP Space sẽ chỉ thoả mãn yêu cầu tiếng Anh của chương trình học. Học sinh sẽ vẫn cần phải thoả mãn những tiêu chí khác trước khi nhập học chính thức.

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page