top of page

EAP Space chính thức được công bố tại Myanmar thông qua tích hợp với Piti Library


EAP Space program integration partnership with Piti Library

Bắt đầu từ năm 2023, học sinh Myanmar có thể bắt đầu học EAP Space bằng cách đăng ký chương trình thông qua cổng thông tin của Piti Library.


Piti Library là một nguồn tài nguyên kỹ thuật số trực tuyến với hàng trăm sách điện tử, sách nói và tạp chí có sẵn ở Myanmar. Bằng cách đăng ký gói Piti Library, học sinh có quyền truy cập không giới hạn vào thư viện tri thức và giải trí giáo dục ngày càng mở rộng.


EAP Space được tích hợp vào nền tảng của Thư viện Piti với mục đích cải thiện các kỹ năng tiếng Anh học thuật của học sinh Myanmar với chi phí hợp lý. Hơn nữa, với các chứng chỉ của EAP Space, học sinh có thể học lên cao hơn tại các đơn vị giáo dục quốc tế đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới.


Tìm hiểu thêm về Thư viện Piti: https://piti-library.com

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page