top of page

Chương trình tích hợp EAP Space tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Đã cập nhật: 12 thg 7, 2023


eap space program integration with ptit

Bắt đầu từ năm 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) sẽ tích hợp EAP Space vào chương trình chất lượng cao tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE tại PTIT). Chương trình đặt mục tiêu cải thiện kỹ năng tiếng Anh học thuật của sinh viên tại PTIT trước khi bắt đầu lộ trình giáo dục quốc tế tại các trường đại học đối tác như Đại học La Trobe và Đại học Canberra.


Được thành lập vào năm 1997, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong những cơ sở giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Với các chương trình từ cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ, PTIT cũng đang hướng đến việc cung cấp cho sinh viên của mình nhiều cơ hội toàn cầu hơn bằng cách hợp tác với các đơn vị cung cấp giáo dục quốc tế.


Với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Úc của EAP Space, chúng tôi mong muốn mang tới một lựa chọn học tiếng Anh học thuật với chi phí hợp lý cho sinh viên PTIT. Đầu ra được công nhận quốc tế của EAP Space cũng hi vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội quốc tế cho học sinh tại đây trong tương lai gần.


Để biết thêm thông tin chi tiết về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, vui lòng truy cập: https://portal.ptit.edu.vn

Tìm hiểu thêm về Trung tâm Đào tạo Quốc tế PTIT: https://cie.ptit.edu.vn

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page