top of page

Tích hợp chương trình EAP Space tại YES International College

Đã cập nhật: 6 thg 7, 2023


EAP Space integration partnership with Yes International College

Kể từ năm 2002, YES International College (YIC) đã trở thành học viện hàng đầu tại Malaysia, cung cấp nhiều khóa học đa dạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, CNTT, Khách sạn và Thiết kế. Trường được đánh giá cao là đơn vị cung cấp chương trình đào tạo có kiểm định, được công nhận bởi cả Cơ quan Chứng nhận Malaysia MQA và Ủy ban Kiểm định Quốc gia Malaysia LAN.

YIC đặc biệt đề cao sự đổi mới và đảm bảo chất lượng cho sinh viên. Thông qua hợp tác tích hợp EAP Space, học sinh YIC có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh học thuật trong quá trình chuẩn bị cho chương trình Chuyển tiếp Thạc sĩ MQP.

Chương trình EAP Space đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống sinh viên tại YIC thông qua việc cung cấp công cụ và kiến thức để củng cố kỹ năng tiếng Anh học thuật, đồng thời chuẩn bị cho Chương trình Chuyển tiếp Thạc sĩ với Đại học Western Sydney.


Lợi ích của quan hệ đối tác tích hợp chương trình

Yes International College là 1 ví dụ điển hình về thành công tích hợp EAP Space vào chương trình giảng dạy tại trường học.

Giáo trình của chúng tôi được thiết kế tuân theo tiêu chuẩn CEFR, vì vậy EAP Space có thể dễ dàng tích hợp vào các chương trình sẵn có khác. Việc áp dụng EAP Space có thể tạo ra thêm giá trị cho học sinh bằng cách nâng cao trình độ ngôn ngữ và giúp học sinh khai thác tốt hơn nội dung của chương trình gốc.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page