top of page

Tích hợp EAP Space tại Học viện Công nghệ Xiamen (XIT)


EAP Space program integration partnership with Xiamen Institute of Technology

Học viện Công nghệ Xiamen (XIT) và EAP Space vui mừng thông báo về mối quan hệ hợp tác tích hợp chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội cải thiện kỹ năng tiếng Anh và chuẩn bị cho chương trình chuyển tiếp Thạc sĩ (MQP) với Đại học Western Sydney.

XIT là một đại học danh tiếng được Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp phép hoạt động. Nổi tiếng với tiêu chuẩn học thuật cao, XIT cung cấp các khóa học đa dạng về các ngành kỹ thuật, khoa học, kinh doanh và khoa học xã hội. Ngoài ra, trường còn cung cấp đào tạo thực hành tại 142 phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường và 135 cơ hội thực tập ngoài khuôn viên trường với các đối tác trong ngành.

Sự hợp tác giữa XIT và EAP Space là cơ hội tuyệt vời để sinh viên XIT cải thiện kỹ năng tiếng Anh học thuật và chuẩn bị cho việc học cao hơn hoặc làm việc trong môi trường Anh ngữ.


Lợi ích của quan hệ đối tác tích hợp chương trình

Học viện Công nghệ Xiamen là 1 ví dụ điển hình về thành công tích hợp EAP Space vào chương trình giảng dạy tại trường học.

Giáo trình của chúng tôi được thiết kế tuân theo tiêu chuẩn CEFR, vì vậy EAP Space có thể dễ dàng tích hợp vào các chương trình sẵn có khác. Việc áp dụng EAP Space có thể tạo ra thêm giá trị cho học sinh bằng cách nâng cao trình độ ngôn ngữ và giúp học sinh khai thác tốt hơn nội dung của chương trình gốc.

ความคิดเห็น


Post: Blog2_Post
bottom of page